Regulamin rozgrywek młodzieżowych

Regulamin na sezon 2022/2023

Załącznik nr 1
do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną
zgodnie z Unifikacją Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa
Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce z 2013 r.


Zasady rozgrywania meczów drużyn przy sztucznym oświetleniu

1. Mecze drużyn młodzieżowych w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki
Nożnej oraz odpowiednie terytorialnie Podokręgi, mogą odbywać się przy sztucznym
oświetleniu.
2. Zezwala się na rozgrywanie spotkań drużyn młodzieżowych przy sztucznym oświetleniu, jeżeli
obiekt posiada aktualne badanie pomiaru natężenia oświetlenia, a jego moc nie jest mniejsza
niż 75 luxów.
3. W przypadku meczów rozgrywanych w całości lub częściowo przy sztucznym oświetleniu,
wyznaczony sędzia związkowy lub klubowy decyduje, kiedy i w jakiej formie ma być
włączone oświetlenie (o ile regulamin danych rozgrywek nie reguluje tej kwestii).
4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości oświetlenia pola gry, decyzję o rozegraniu meczu lub
jego kontynuacji podejmuje wyznaczony sędzia związkowy lub klubowy.
5. Mecze drużyn młodzieżowych mogą odbywać się wyłącznie na boiskach zweryfikowanych do
danej grupy rozgrywkowej przez odpowiednią Komisję Rozgrywek.

A1 (Junior Starszy)

1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów Starszych mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają
ukończonych 16 lat, muszą posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie
juniorów.
2. Uprawnienia do gry w I i II Lidze Wojewódzkiej Juniorów dokonuje Komisja ds. Rozgrywek
Śląskiego ZPN, a w pozostałych ligach Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy
klub biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: liga.
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema
częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
5. Drużyny grają w 11-osobowych składach. Do sprawozdania można wpisać maksymalnie
siedmiu zawodników rezerwowych. W czasie trwania spotkania każda drużyna może
wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry.
Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
6. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi A1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie
automatycznie ukarany według następujących zasad:
1) po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
2) po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
3) po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji;
4) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym
itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
7. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
8. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej
o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
9. Obsady sędziowskiej I Ligi Wojewódzkiej Juniorów dokonuje Kolegium Sędziów Śląskiego
ZPN, a pozostałych lig Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się
zawody. W rozgrywkach prowadzonych przez Śląski ZPN mecze sędziuje 3 sędziów
związkowych, a w Podokręgach 1 sędzia związkowy.


B1 (Junior Młodszy)

1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów Młodszych mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 2006, 2007, 2008 i 2009, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają
ukończonych 14 lat, muszą posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie
juniorów.
2. Uprawnienia do gry w I i II Lidze Wojewódzkiej Juniorów Młodszych dokonuje Komisja
ds. Rozgrywek Śląskiego ZPN, a w pozostałych ligach Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu,
do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: liga.
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema
częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
5. Drużyny grają w 11-osobowych składach. Do sprawozdania można wpisać maksymalnie
siedmiu zawodników rezerwowych. W czasie trwania spotkania każda drużyna może
wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry.
Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
6. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi B1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie
automatycznie ukarany według następujących zasad:
1) po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
2) po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
3) po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji;
4) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym
itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
7. Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane i zawodnicy zaczynają „od zera” (dotyczy
rozgrywek, w których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji
wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną.
8. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
9. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej
o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
10. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają
się zawody. W rozgrywkach prowadzonych przez Śląski ZPN mecze sędziuje 3 sędziów
związkowych, a w Podokręgach 1 sędzia związkowy.


B2 (Junior Młodszy)

1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów Młodszych mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 2007, 2008, 2009 i 2010, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają
ukończonych 13 lat, muszą posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie
juniorów.
2. Uprawnienia do gry w Lidze Juniorów Młodszych dokonuje organ prowadzący dane
rozgrywki.
3. Formuła rozgrywek: liga.
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema
częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
5. Drużyny grają w 11-osobowych składach. Do sprawozdania można wpisać maksymalnie
siedmiu zawodników rezerwowych. W czasie trwania spotkania każda drużyna może
wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry.
Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
6. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi B2 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie
automatycznie ukarany według następujących zasad:
1) po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
2) po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji;
3) po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji;
4) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym
itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
7. Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane i zawodnicy zaczynają „od zera” (dotyczy
rozgrywek, w których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji
wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną.
8. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
9. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej
o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
10. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają
się zawody. W rozgrywkach prowadzonych przez Śląski ZPN mecze sędziuje 3 sędziów
związkowych, a w Podokręgach 1 sędzia związkowy.


C1 (Trampkarz)

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach
2008, 2009, 2010 i 2011, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 12 lat,
muszą posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie trampkarzy.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: liga.
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy
obiema częściami gry.
5. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
6. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej
o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.
7. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.
8. Drużyny grają w 11-osobowych składach. Do sprawozdania można wpisać maksymalnie
siedmiu zawodników rezerwowych. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić
dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących
brać udział w zawodach to siedmiu.
9. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
10. Ochraniacze: obowiązkowe.
11. Obowiązuje przepis o spalonym.
12. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
13. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
14. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają
się zawody. Mecze I Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy sędziuje 3 sędziów związkowych,
a pozostałych lig 1 sędzia związkowy.


C2 (Trampkarz Młodszy)

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni
w latach 2009, 2010, 2011 i 2012, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają
ukończonych 11 lat, muszą posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie
trampkarzy.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: liga.
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy
obiema częściami gry.
5. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
6. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej
o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.
7. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.
8. Drużyny grają w 11-osobowych składach. Do sprawozdania można wpisać maksymalnie
siedmiu zawodników rezerwowych. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić
dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących
brać udział w zawodach to siedmiu.
9. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
10. Ochraniacze: obowiązkowe.
11. Obowiązuje przepis o spalonym.
12. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
13. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
14. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają
się zawody. Mecze I Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy Młodszych sędziuje 3 sędziów
związkowych, a pozostałych lig 1 sędzia związkowy.


D1 (Młodzik)

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Młodzików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach
2010, 2011, 2012 i 2013, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 10 lat,
muszą posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie młodzików.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: liga.
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy
obiema częściami gry.
5. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
6. W I, II i III Lidze Wojewódzkiej zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub
o nawierzchni sztucznej o wymiarach: długość 70-75 m i maksymalna szerokość 52 m
wyznaczona oznacznikami (według załącznika). W pozostałych klasach zawody mogą być
rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach
70-75 m x 48-52 m.
7. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m (ustawione na 16-stce).
8. Pole karne: 18,32 m x 9 m.
9. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.
10. Rzut rożny: przepisy gry w piłkę nożną PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią
pola karnego – ok. 26 m).
11. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku
z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali
zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi. Maksymalnie można
wpisać dziewięciu zawodników rezerwowych. W czasie spotkania każda drużyna może
wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników
mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
12. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
13. Ochraniacze: obowiązkowe.
14. Obowiązuje przepis o spalonym.
15. Linie: dopuszczalne stożki.
16. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
17. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
18. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają
się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia związkowy.


D2 (Młodzik Młodszy)

1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Młodzików Młodszych mogą brać udział zawodnicy
urodzeni w latach 2011, 2012, 2013 i 2014, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają
ukończonych 9 lat, muszą posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie
młodzików.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: liga.
4. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 35 minut z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy
obiema częściami gry.
5. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
6. W I, II i III Lidze Wojewódzkiej zawody rozgrywane są na boiskach trawiastych lub
o nawierzchni sztucznej o wymiarach: długość 70-75 m i maksymalna szerokość 52 m
wyznaczona oznacznikami (według załącznika). W pozostałych klasach zawody mogą być
rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach
70-75 m x 48-52 m.
7. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m (ustawione na 16-stce).
8. Pole karne: 18,32 m x 9 m.
9. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.
10. Rzut rożny: przepisy gry w piłkę nożną PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią
pola karnego – ok. 26 m).
11. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku
z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali
zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi. Maksymalnie można
wpisać dziewięciu zawodników rezerwowych. W czasie spotkania każda drużyna może
wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników
mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
12. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
13. Ochraniacze: obowiązkowe.
14. Obowiązuje przepis o spalonym.
15. Linie: dopuszczalne stożki.
16. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
17. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
18. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają
się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia związkowy.


E1 (Orlik)


Turnieje lub mecze towarzyskie
1. Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu ustala ramowy harmonogram turniejów.
2. Każdy gospodarz turnieju ma obowiązek pisemnie powiadomić Komisję ds. Rozgrywek,
Referenta ds. Obsady Sędziowskiej (jeśli klub korzysta z obsady) i drużyny uczestniczące
w turnieju o dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozgrywania turnieju 14 dni przed terminem.
3. W zawodach Orlików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2012, 2013, 2014
i 2015, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 8 lat, muszą posiadać
zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie orlików.
4. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
5. Formuła rozgrywek: turnieje lub mecze towarzyskie.
6. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2x20 minut lub 1x25 minut; przy 5-6
meczach – max 2x10 minut lub 1x20 minut; powyżej 6 meczów – max 1x15 minut.
7. Czas gry (mecz towarzyski): 4x15 minut.
8. Wymiary boiska to: 50-60 m x 26-30 m.
9. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m.
10. Piłka: nr 4 lub nr 3 lub ewentualnie piłka siatkowa.
11. Zmiany: powrotne.
12. Pole karne: 15 m x 9 m.
13. Rzut karny: 9 metrów.
14. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
15. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
16. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
17. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
18. Wrzut: wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik
w odległości 3 m.
19. Rzut od bramki: do połowy boiska.
20. Spalony: nie obowiązuje.
21. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
22. Linie: dopuszczalne stożki.
23. Ochraniacze: obowiązkowe.
24. Zawody będą przeprowadzone w siedmioosobowych składach (6 + 1 bramkarz) na boisku
z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali
zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak
18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość
zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział
w zawodach to siedmiu.
25. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara) – zawodnik kończy
grę, zespół gra w komplecie.
26. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.


E2 (Orlik Młodszy)

Turnieje lub mecze towarzyskie
1. Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu ustala ramowy harmonogram turniejów.
2. Każdy gospodarz turnieju ma obowiązek pisemnie powiadomić Komisję ds. Rozgrywek,
Referenta ds. Obsady Sędziowskiej (jeśli klub korzysta z obsady) i drużyny uczestniczące
w turnieju o dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozgrywania turnieju 14 dni przed terminem.
3. W zawodach Orlików Młodszych mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2013, 2014,
2015 i 2016, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 7 lat, muszą
posiadać zgodę rodziców zezwalającą na grę w tej grupie orlików.
4. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
5. Formuła rozgrywek: turnieje lub mecze towarzyskie.
6. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2x20 minut lub 1x25 minut; przy 5-6
meczach – max 2x10 minut lub 1x20 minut; powyżej 6 meczów – max 1x15 minut.
7. Czas gry (mecz towarzyski): 4x15 minut.
8. Wymiary boiska to: 50-56 m x 26-30 m.
9. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m.
10. Piłka: nr 4 lub nr 3 lub ewentualnie piłka siatkowa.
11. Zmiany: powrotne.
12. Pole karne: 15 m x 9 m.
13. Rzut karny: 9 metrów.
14. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
15. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
16. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
17. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
18. Wrzut: wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik
w odległości 3 m.
19. Rzut od bramki: do połowy boiska.
20. Spalony: nie obowiązuje.
21. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
22. Linie: dopuszczalne stożki.
23. Ochraniacze: obowiązkowe.
24. Zawody będą przeprowadzone w siedmioosobowych składach (6 + 1 bramkarz) na boisku
z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali
zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak
18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość
zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział
w zawodach to siedmiu.
25. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara) – zawodnik kończy
grę, zespół gra w komplecie.
26. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.


F1 / F2 (Żak / Żak Młodszy)

Turnieje lub mecze towarzyskie
1. Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu ustala ramowy harmonogram turniejów.
2. Każdy gospodarz turnieju ma obowiązek pisemnie powiadomić Komisję ds. Rozgrywek,
Referenta ds. Obsady Sędziowskiej (jeśli klub korzysta z obsady) i drużyny uczestniczące
w turnieju o dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozgrywania turnieju 14 dni przed terminem.
3. Rocznik 2014 oznaczany jest symbolem F1, rocznik 2015 symbolem F2.
4. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
5. W turniejach żaków F1 mogą brać udział zawodnicy z roczników 2014, 2015, 2016 i 2017,
z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 6 lat, muszą posiadać zgodę
rodziców zezwalającą na grę w tej grupie żaków.
6. W turniejach żaków młodszych F2 mogą brać udział zawodnicy z roczników 2015, 2016,
2017 i 2018, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończonych 5 lat, muszą
posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie żaków.
7. Drużyny grają w składach 1+4, zmiany powrotne.
8. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2x15 minut lub 1x20 minut; przy 5-7
meczach – max 2x8 minut lub 1x15 minut; powyżej 7 meczów – max 1x12 minut.
9. Czas gry (mecz towarzyski): 4x12 minut.
10. Wymiary boiska to: 40-46 m x 26-30 m (od pola karnego do pola karnego – szerokość Orlika).
11. Wymiary bramek wynoszą: 3 m x 1,55 m.
12. Piłka: nr 4 lub nr 3 lub ewentualnie piłka siatkowa.
13. Pole karne: 11 m x 7 m.
14. Rzut karny: 7 metrów.
15. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
16. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
17. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
18. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
19. Wrzut: wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik
w odległości 3 m.
20. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę nogą tylko do połowy.
21. Spalony: nie obowiązuje.
22. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
23. Linie: dopuszczalne stożki.
24. Ochraniacze: obowiązkowe.
25. Kary: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
26. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.


G1 / G2 (Skrzat / Skrzat Młodszy)

Turnieje lub mecze towarzyskie
1. Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu ustala ramowy harmonogram turniejów.
2. Każdy gospodarz turnieju ma obowiązek pisemnie powiadomić Komisja ds. Rozgrywek,
Referenta ds. Obsady Sędziowskiej (jeśli klub korzysta z obsady) i drużyny uczestniczące
w turnieju o dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozgrywania turnieju 14 dni przed terminem.
3. Rocznik 2016 oznaczany jest symbolem G1, rocznik 2017 symbolem G2.
4. W turniejach skrzatów mogą brać udział zawodnicy z roczników 2016 i 2017.
5. W turniejach skrzatów młodszych mogą brać udział zawodnicy z roczników 2017 i 2018.
6. Drużyny grają w składach: 4 bez bramkarzy, zmiany powrotne.
7. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2x10 minut lub 1x15 minut; przy 5-7
meczach – max 2x8 minut lub 1x12 minut; powyżej 7 meczów – max 1x12 minut.
8. Czas gry (mecz towarzyski): 4x10 minut.
9. Wymiary bramek wynoszą: 3 m x 1 m.
10. Wymiary boiska to: 26-30 m x 20-22 m (od pola karnego do koła środkowego Orlika).
11. Piłka: nr 3 lub ewentualnie piłka siatkowa.
12. Pole karne: brak.
13. Rzut karny: z połowy boiska do pustej bramki.
14. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
15. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
16. Rzut z rogu: nogą – dowolne rozpoczęcie gry, przeciwnik w odległości 3 m.
17. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
18. Wrzut: wprowadzenie nogą po ziemi – nie można zdobyć bramki bezpośrednio, przeciwnik
w odległości 3 m.
19. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę nogą tylko do połowy.
20. Spalony: nie obowiązuje.
21. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
22. Linie: dopuszczalne stożki.
23. Ochraniacze: obowiązkowe.
24. Kary: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
25. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

Regulamin programu „Gra poza unifikacją” na sezon 2022/2023
§ 1

Program „Gra poza unifikacją” ma na celu popularyzację piłki nożnej wśród dzieci
i młodzieży w małych miejscowościach.

Junior U-17 i U-16

1. „Gra poza unifikacją” w kategoriach Junior U-17 i U-16 skierowana jest wyłącznie do
klubów wiejskich.
2. W zawodach Ligi Juniorów U-17 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2006
i 2007.
3. W zawodach Ligi Juniorów U-16 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2007
i 2008.
4. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
5. Formuła rozgrywek: liga.
6. Drużyny grają w składach 7 na 7. W skład drużyny wchodzi sześciu zawodników z pola
i bramkarz oraz minimum jeden rezerwowy. Niedopuszczalna jest gra dziewcząt
z chłopcami i drużyn mieszanych.
7. Czas meczu wynosi 4 x 18 minut z przerwą 4-minutową lub 4 x 14 minut z przerwą
4-minutową.
8. Po każdych 7 minutach (przy czasie gry 4 x 14 minut) lub każdych 9 minutach (przy
czasie gry 4 x 18 minut) następuje zmiana zawodników – minimum 1 i maksymalnie 6.
9. Gole można strzelać z dowolnego miejsca boiska. W przypadku wyjściu piłki poza pole
gry (aut boczny) drużyna przeciwna kontynuuje grę poprzez rzut z autu.
10. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m lub 7,32 m x 2,44 m.
11. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
12. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
13. Ochraniacze: obowiązkowe.
14. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
15. Linie: dopuszczalne stożki.

16. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
17. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
18. Wymiary boiska: 30-40 m x 60-70 m.

19. W rozgrywkach stosuje się następującą punktację:
a) 3 punkty za zwycięstwo;
b) 1 punkt przy remisie – po zakończonym meczu rzuty karne.
20. Trenerzy działają jako organizatorzy gry i interweniują w grę tylko w razie potrzeby.
21. Mecz prowadzi sędzia wyznaczony przez Kolegium Sędziów.
22. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując zasadę fair play i maksymalną odległość
od boiska.

Trampkarz U-15 i U-14

1. „Gra poza unifikacją” w kategoriach Trampkarz U-15 i U-14 skierowana jest wyłącznie
do klubów wiejskich.
2. W zawodach Ligi Trampkarzy U-15 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2008
i 2009.
3. W zawodach Ligi Trampkarzy U-14 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2009
i 2010.
4. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
5. Formuła rozgrywek: liga.
6. Drużyny grają w składach 7 na 7. W skład drużyny wchodzi sześciu zawodników z pola
i bramkarz oraz minimum jeden rezerwowy. Niedopuszczalna jest gra dziewcząt
z chłopcami i drużyn mieszanych.
7. Czas meczu wynosi 4 x 18 minut z przerwą 4-minutową lub 4 x 14 minut z przerwą
4-minutową.
8. Po każdych 7 minutach (przy czasie gry 4 x 14 minut) lub każdych 9 minutach (przy
czasie gry 4 x 18 minut) następuje zmiana zawodników – minimum 1 i maksymalnie 6.
9. Gole można strzelać z dowolnego miejsca boiska. W przypadku wyjściu piłki poza pole
gry (aut boczny) drużyna przeciwna kontynuuje grę poprzez rzut z autu.
10. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m lub 7,32 m x 2,44 m.
11. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
12. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
13. Ochraniacze: obowiązkowe.
14. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
15. Linie: dopuszczalne stożki.
16. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
17. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
18. Wymiary boiska: 30-40 m x 60-70 m.

W rozgrywkach stosuje się następującą punktację:
c) 3 punkty za zwycięstwo;
d) 1 punkt przy remisie – po zakończonym meczu rzuty karne.
20. Trenerzy działają jako organizatorzy gry i interweniują w grę tylko w razie potrzeby.
21. Mecz prowadzi sędzia wyznaczony przez Kolegium Sędziów.
22. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując zasadę fair play i maksymalną odległość
od boiska.Młodzik U-13 i U-12


1. W zawodach Ligi Młodzików U-13 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2010
i 2011.
2. W zawodach Ligi Młodzików U-12 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2011
i 2012.

Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
4. Formuła rozgrywek: zalecany turniej z trzema drużynami.
5. Drużyny grają w składach 5 na 5 lub 7 na 7. W skład drużyny wchodzi czterech lub
sześciu zawodników z pola i bramkarz. O liczbie zawodników decyduje gospodarz. Brak
możliwości gry zespołów dziewcząt z chłopcami, a w drużynach mieszanych gra
dziewcząt wygląda następująco: w grze 5 na 5 na boisku mogą przebywać jednocześnie
dwie zawodniczki, a w grze 7 na 7 na boisku mogą przebywać jednocześnie trzy
zawodniczki.
6. Przy dwóch zespołach w grze 5 na 5 lub 7 na 7 czas meczu wynosi 4 x 16 minut z przerwą
2-minutową.
7. Trzyzespołowy turniej można rozgrywać 5 na 5 lub 7 na 7 z czasem gry 2 x 16 min
z przerwą 2-minutową.
8. Po każdych 8 minutach następuje zmiana zawodników – minimum 1 i maksymalnie
4. Bramkarze nie biorą udziału w zmianach.
9. Gole można strzelać z dowolnego miejsca boiska. W przypadku wyjściu piłki poza pole
gry (aut boczny) drużyna przeciwna kontynuuje grę poprzez rzut z autu.
10. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m.
11. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
12. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
13. Ochraniacze: obowiązkowe.
14. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
15. Linie: dopuszczalne stożki.
16. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
17. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
18. Wymiary boiska:
a) 20-25 m x 40-45 m przy grze 5 na 5;
b) 30-40 m x 60-70 m przy grze 7 na 7.

19. W rozgrywkach stosuje się następującą punktację:
a) 3 punkty za zwycięstwo;
b) 1 punkt przy remisie – po zakończonym meczu rzuty karne.
20. Trenerzy działają jako organizatorzy gry i jako sędziowie, podejmując decyzję
o zmianach, zaczynając od Trenera gości. W sytuacjach spornych decyzja ostateczna
należy do Trenera gości. Trenerzy interweniują w grę tylko w razie potrzeby.
21. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując zasadę fair play i maksymalną odległość od
boiska.


Orlik U-11


1. W zawodach Ligi Orlików U-11 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2012
i 2013.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: turniej od 3 do 4 drużyn.
4. Drużyny grają w składach 5 na 5 lub 7 na 7. Drużyna składa się z 4 lub 6 zawodników,
bramkarza oraz maksymalnie trzech rezerwowych. Najlepiej jest grać turniej z czterema
drużynami w czasie 2 x 12 minut z przerwą 6-minutową.
5. Dopuszcza się grę zespołów dziewcząt z chłopcami, a w drużynach mieszanych w grze
5 na 5 na boisku mogą przebywać jednocześnie 2 zawodniczki, a w grze 7 na 7 na boisku
mogą przebywać jednocześnie 3 zawodniczki.
6. W turnieju biorą udział 2, 3 lub 4 drużyny. Dwie drużyny grają przeciwko sobie 5 na 5 lub
7 na 7. Kolejne dwa zespoły odpoczywają lub grają na drugim boisku.
7. Czas gry wynosi 4 x 14 minut przy 2 zespołach (po 7 minutach następuje zmiana
zawodników) i 2 x 12 minut przy 3 lub 4 zespołach (po 6 minutach następuje zmiana
zawodników).
8. Gole można strzelać z dowolnego miejsca boiska. W przypadku wyjścia piłki po za pole
gry (aut boczny) drużyna przeciwna kontynuuje grę poprzez wprowadzenie piłki.
9. Dopuszczalny wariant: w przypadku wznowienia od bramki drużyna broniąca musi
wycofać się na własną połowę.
10. Dzieci w dużej mierze podejmują podczas gry własne decyzje. Trenerzy działają jako
organizatorzy gry i interweniują w grę tylko w razie potrzeby.

11. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując jednak zasadę fair play i maksymalną
odległość od boisk.

12. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m lub 3 m x 2 m.
13. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.

14. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
15. Ochraniacze: obowiązkowe.
16. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
17. Brak rzutów karnych w grze na cztery bramki. Faule w strefie gol traktowane są jako
rzuty wolne bezpośrednie.
18. Przy rzutach wolnych zawodnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 metry.
19. Rzut od bramki: musi być wykonany nogą z nieruchomo ustawionej piłki przez
dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny poza strefę gol lub do strefy gol.
Rozpoczęcie może się odbyć z każdego miejsca linii końcowej. Przeciwnicy muszą
znajdować się poza strefą gol, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry. Po prawidłowo
wykonanym wrzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika
jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje
rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej, chyba że jest szansa na
zastosowanie korzyści.
20. Rzut rożny wykonuje się zgodnie z Przepisami Gry.
21. Linie: dopuszczalne stożki.
22. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
23. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
24. Wymiary boiska: 60 m x 32 m.


Orlik U-10


1. W zawodach Ligi Orlików U-10 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2013
i 2014.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: turniej od 2 do 4 drużyn.
4. Drużyny grają w składach 5 na 5. W ramach turnieju mecz jest rozgrywany na małe
bramki z czterema zawodnikami plus bramkarz lub na boisku z czterema mini bramkami
z pięcioma zawodnikami w polu (bez bramkarza). Drużyna liczy maksymalnie trzech
rezerwowych. Po ustawieniu boisk trenerzy przypisują odpowiednie boiska, dzielą
drużyny i ustalają kolejność (zespół A, B, C itd.). Dopuszcza się grę zespołów dziewcząt z chłopcami, a w drużynach mieszanych w kategorii U-10 na boisku mogą przebywać
jednocześnie dwie zawodniczki.
5. Turniej rozgrywany jest na minimum dwóch boiskach (mogą być różne boiska)
ponumerowanych od 1. Czas gry to sześć serii po 12 minut. Pomiędzy seriami przerwa
trwa trzy minuty na interwencję trenera i zmianę boisk. Po każdej serii drużyna
wygrywająca przechodzi o jedno pole, a drużyna przegrywająca cofa się o jedno pole.
6. W czasie gry na cztery mini bramki gole można strzelać tylko ze strefy GOL (wyznaczona
strefa przed bramkami - jak na poniższym rysunku). W przypadku gry z bramkarzem gole
można strzelać tylko z połowy przeciwnika.
7. Trenerzy zmieniają zawodników co trzy minuty lub po każdej bramce. Bramkarz nie
bierze udziału w rotacji i zmienia się po każdym meczu.
8. W przypadku wyjścia piłki po za pole gry (aut boczny) drużyna przeciwna kontynuuje grę
poprzez wprowadzenie piłki. W przypadku wznowienia gry od bramki drużyna broniąca
musi wycofać się na własną połowę.
9. W przypadku, kiedy jest różnica trzech bramek trener drużyny przegrywającej może
wprowadzić kolejnego zawodnika aż do momentu remisu.
10. Dzieci w dużej mierze podejmują podczas gry własne decyzje. Trenerzy działają jako
organizatorzy gry i interweniują w grę tylko w razie potrzeby.
11. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując jednak zasadę fair play i maksymalną
odległość od boisk.

12. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m lub 3 m x 2 m lub 3 m x 1,55 m.
13. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
14. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
15. Ochraniacze: obowiązkowe.
16. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
17. Brak rzutów karnych w grze na cztery bramki. Faule w strefie gol traktowane są jako
rzuty wolne bezpośrednie.
18. Przy rzutach wolnych zawodnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 metry.
19. Rzut od bramki: musi być wykonany nogą z nieruchomo ustawionej piłki przez
dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny poza strefę gol lub do strefy gol.
Rozpoczęcie może się odbyć z każdego miejsca linii końcowej. Przeciwnicy muszą
znajdować się poza strefą gol, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry. Po prawidłowo
wykonanym wrzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika
jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje
rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej, chyba że jest szansa na
zastosowanie korzyści.
20. Nie wykonuje się rzutów rożnych. Rozpoczęcie gry traktuje się to jako wrzut z linii
końcowej boiska.
21. Linie: dopuszczalne stożki.
22. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
23. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
24. Wymiary boiska: 40 m x 25 m.


Żak U-9


1. W zawodach Ligi Żaków U-9 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2014
i 2015.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: turniej dla minimum 3 drużyn.
4. Drużyny grają w składach 3 na 3 lub 5 na 5. W ramach turnieju mecz jest rozgrywany na
małe bramki z czterema zawodnikami plus bramkarz lub na boisku z czterema mini

bramkami z pięcioma zawodnikami w polu (bez bramkarza). Drużyna liczy minimalnie
trzech rezerwowych. Po ustawieniu boisk trenerzy przypisują odpowiednie boiska, dzielą
drużyny i ustalają kolejność (zespół A, B, C itd.). Dopuszcza się grę zespołów dziewcząt
z chłopcami, a w drużynach mieszanych w grze 5 na 5 na boisku mogą przebywać
jednocześnie dwie zawodniczki, a w grze 3 na 3 jest dowolność.
5. Turniej rozgrywany jest na minimum dwóch boiskach (mogą być różne boiska)
ponumerowanych od 1. Czas gry to sześć serii po 12 minut. Pomiędzy seriami przerwa
trwa trzy minuty na interwencję trenera i zmianę boisk. Po każdej serii drużyna
wygrywająca przechodzi o jedno pole, a drużyna przegrywająca cofa się o jedno pole.
6. W czasie gry na cztery mini bramki gole można strzelać tylko ze strefy GOL (wyznaczona
strefa przed bramkami - jak na poniższym rysunku). W przypadku gry z bramkarzem gole
można strzelać tylko z połowy przeciwnika.
7. Trenerzy zmieniają zawodników co trzy minuty lub po każdej bramce. Bramkarz nie
bierze udziału w rotacji i zmienia się po każdym meczu.
8. W przypadku wyjścia piłki po za pole gry (aut boczny) drużyna przeciwna kontynuuje grę
poprzez wprowadzenie piłki. W przypadku wznowienia gry od bramki drużyna broniąca
musi wycofać się na własną połowę.
9. W przypadku, kiedy jest różnica trzech bramek trener drużyny przegrywającej może
wprowadzić kolejnego zawodnika aż do momentu remisu.
10. Dzieci w dużej mierze podejmują podczas gry własne decyzje. Trenerzy działają jako
organizatorzy gry i interweniują w grę tylko w razie potrzeby.
11. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując jednak zasadę fair play i maksymalną
odległość od boisk.

12. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m lub 3 m x 2 lub 3 m x 1,55 m. Dopuszcza się
pachołki.
13. Mecze rozgrywane są piłkami nr 3.
14. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
15. Ochraniacze: obowiązkowe.
16. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
17. Brak rzutów karnych w grze na cztery bramki. Faule w strefie gol traktowane są jako
rzuty wolne bezpośrednie.
18. Przy rzutach wolnych zawodnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 metry.
19. Rzut od bramki: musi być wykonany nogą z nieruchomo ustawionej piłki przez
dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny poza strefę gol lub do strefy gol.
Rozpoczęcie może się odbyć z każdego miejsca linii końcowej. Przeciwnicy muszą
znajdować się poza strefą gol, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry. Po prawidłowo
wykonanym wrzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika
jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje
rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej, chyba że jest szansa na
zastosowanie korzyści.
20. Nie wykonuje się rzutów rożnych. Rozpoczęcie gry traktuje się to jako wrzut z linii
końcowej boiska.
21. Linie: dopuszczalne stożki.
22. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
23. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
24. Wymiary boiska: 25 m x 20 m.

Żak U-8

1. W zawodach Ligi Żaków U-8 mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2015
i 2016.
2. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
3. Formuła rozgrywek: turniej dla minimum 3 drużyn.
4. Drużyny grają w składach 3 na 3. Drużyna składa się z trzech zawodników i minimalnie
trzech zawodników na zmianę. Gra odbywa się bez bramkarza. W ramach turnieju mecz

jest rozgrywany na cztery mini bramki. Po ustawieniu boisk trenerzy przypisują
odpowiednie boiska, dzielą drużyny i ustalają kolejność (zespół A, B, C itd.). Dopuszcza
się grę zespołów dziewcząt z chłopcami, a w drużynach mieszanych jest dowolność.
5. Turniej rozgrywany jest na minimum dwóch boiskach ponumerowanych od 1. Minimalnie
odbywa się pięć serii gier, a maksymalnie siedem serii (np. 7 x 10 minut lub 7 x 7 minut
lub 7 x 5 minut). Pomiędzy seriami następują trzy minuty przerwy na interwencję trenera
i zmianę boisk. Po każdej serii drużyna wygrywająca przechodzi o jedno pole, drużyna
przegrywająca cofa się o jedno pole.
6. Gole można strzelać tylko ze strefy GOL (wyznaczona strefa przed bramkami - jak na
rysunku). Po każdym strzelonym golu obie drużyny zmieniają zawodników w ustalonej
kolejności. W przypadku wyjścia piłki po za pole gry (aut boczny) drużyna przeciwna
kontynuuje grę poprzez wprowadzenie piłki. W przypadku wznowienia od bramki
drużyna broniąca musi wycofać się na własną połowę.
7. W przypadku, kiedy jest różnica trzech bramek trener drużyny przegrywającej może
wprowadzić czwartego zawodnika. Gra w przewadze następuje aż do momentu remisu.
8. Dzieci w dużej mierze podejmują podczas gry własne decyzje. Trenerzy działają jako
organizatorzy gry i interweniują w grę tylko w razie potrzeby.
9. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując jednak zasadę fair play i maksymalną
odległość od boisk.

10. Wymiary bramek wynoszą: 3 m x 1,55 m. Dopuszcza się pachołki.
11. Mecze rozgrywane są piłkami nr 3.
12. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
13. Ochraniacze: obowiązkowe.
14. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
15. Brak rzutów karnych w grze na cztery bramki. Faule w strefie gol traktowane są jako
rzuty wolne bezpośrednie.
16. Przy rzutach wolnych zawodnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 metry.
17. Rzut od bramki: musi być wykonany nogą z nieruchomo ustawionej piłki przez
dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny poza strefę gol lub do strefy gol.
Rozpoczęcie może się odbyć z każdego miejsca linii końcowej. Przeciwnicy muszą
znajdować się poza strefą gol, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry. Po prawidłowo
wykonanym wrzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika
jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje
rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej, chyba że jest szansa na
zastosowanie korzyści.
18. Nie wykonuje się rzutów rożnych. Rozpoczęcie gry traktuje się to jako wrzut z linii
końcowej boiska.
19. Linie: dopuszczalne stożki.
20. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
21. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
22. Wymiary boiska: 25 m x 20 m.

Skrzat U-8 i U-7


1. W zawodach Ligi Skrzatów U-7 mogą brać udział zawodnicy (zawodniczki) urodzeni
w latach 2016 i 2017.
2. W zawodach Ligi Skrzatów U-6 mogą brać udział zawodnicy (zawodniczki) urodzeni
w latach 2017 i 2018.
3. Uprawnienia do gry dokonuje Komisja ds. Rozgrywek Podokręgu, do którego należy klub
biorący udział w rozgrywkach.
4. Formuła rozgrywek: turniej dla minimum 3 drużyn.

Drużyny grają w składach 3 na 3 lub 2 na 2 w U-7 (minimum 3 zawodników/zawodniczek
na zmianę), a 2 na 2 w U-6 (minimum 3 zawodników/zawodniczek na zmianę). Gra
odbywa się bez bramkarza. W ramach turnieju mecz jest rozgrywany na cztery mini
bramki. Po ustawieniu boisk trenerzy przypisują odpowiednie boiska, dzielą drużyny
i ustalają kolejność (zespół A, B, C itd.). Dopuszcza się grę zespołów dziewcząt
z chłopcami, a w drużynach mieszanych jest dowolność.
6. W U-6 i U-7 turniej rozgrywany jest na minimum dwóch boiskach ponumerowanych od
1. Minimalnie odbywa się pięć serii gier, a maksymalnie siedem serii (np. 7 x 10 minut
lub 7 x 7 minut lub 7 x 5 minut). Pomiędzy seriami następują trzy minuty przerwy na
zmianę boisk. Po każdej serii drużyna wygrywająca przechodzi o jedno pole, drużyna
przegrywająca cofa się o jedno pole.
7. W U-6 gole można strzelać tylko z połowy przeciwnika, natomiast w U-7 gole można
strzelać ze strefy GOL (wyznaczona strefa przed bramkami - jak na rysunku). Po każdym
strzelonym golu obie drużyny zmieniają zawodników w ustalonej kolejności.
W przypadku wyjścia piłki po za pole gry (aut boczny) drużyna przeciwna kontynuuje grę
poprzez wprowadzenie piłki. W przypadku wznowienia od bramki drużyna broniąca musi
wycofać się na własną połowę.
8. Dzieci w dużej mierze podejmują podczas gry własne decyzje. Trenerzy działają jako
organizatorzy gry i interweniują w grę tylko w razie potrzeby.
9. Rodzice wspierają swoje dzieci zachowując jednak zasadę fair play i maksymalną
odległość od boisk.

10. Wymiary bramek wynoszą: 3 m x 1,55 m. Dopuszcza się pachołki.
11. Mecze rozgrywane są piłkami nr 3.
12. Obuwie miękkie - tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
13. Ochraniacze: obowiązkowe.
14. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
15. Brak rzutów karnych w grze na cztery bramki. Faule w strefie gol traktowane są jako
rzuty wolne bezpośrednie.
16. Przy rzutach wolnych zawodnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 2 metry.
17. Rzut od bramki: musi być wykonany nogą z nieruchomo ustawionej piłki przez
dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny poza strefę gol lub do strefy gol.
Rozpoczęcie może się odbyć z każdego miejsca linii końcowej. Przeciwnicy muszą
znajdować się poza strefą gol, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry. Po prawidłowo
wykonanym wrzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego zawodnika
jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, sędzia podyktuje
rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej, chyba że jest szansa na
zastosowanie korzyści.
18. Nie wykonuje się rzutów rożnych. Rozpoczęcie gry traktuje się to jako wrzut z linii
końcowej boiska.
19. Linie: dopuszczalne stożki.
20. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara). Zawodnika
wykluczonego zajmuje zawodnik rezerwowy.
21. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
22. Wymiary boisk: 25 m x 20 m (przy grze 3 na 3) lub 20 m x 16 m (przy grze 2 na 2).Udział zawodnika w meczach poza unifikacją traktowany jest jako udział w meczu
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?